faq hubungi-kami  aduan   peta-laman

 • Borang (Kegunaan PTJ Negeri Melaka)

  Unit Pentadbiran

  Bil Perkara Excel/Word PDF
  1 Borang AK52 (Kuasa Tetap) – Akaun Sekolah Muat Turun Muat Turun

  Unit Akaun

  Bil Perkara Excel/Word PDF
  1 Borang AK52 - Surat Kuasa Pemungut Tunai Muat Turun Muat Turun

  Unit Pengurusan Dana

  Bil Perkara Excel/Word PDF
  1 Borang AK52 (Kuasa Tetap) – Akaun Sekolah Muat Turun Muat Turun
  2 Format Sijil AP58(a)   Muat Turun
  3 Borang AK52 - Surat Kuasa Pemungut Tunai Muat Turun Muat Turun

  Unit Khidmat Pengurusan Pelanggan

  Bil Perkara Excel/Word PDF
  1 Borang Permohonan Akses ePenyata Gaji dan eLaporan   Muat Turun
  2 Borang Pendaftaran dan Penamatan Pembekal Sistem eVendor (Offline)   Muat Turun
  3 Borang Panduan Pendaftaran dan Penamatan Pembekal Sistem eVendor (Offline) Muat Turun  
  4 Panduan Pengisian Template Mass Upload   Muat Turun
  5 Borang Mass Upload - WUJUD Muat Turun  
  6 Borang Mass Upload - KEMASKINI Muat Turun  
  7 Borang Mass Upload - BATAL Muat Turun  

  Unit Teknologi Maklumat

  Bil Perkara Excel/Word PDF
  1 KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pejabat Perakaunan (AO) (Kemaskini 8/5/2024) Muat Turun  
  2 KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) (Kemaskini 8/5/2024) Muat Turun  

  Unit Gaji

  Bil Perkara Excel/Word PDF
  1 BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI PCB_LAMPIRAN A_kemaskini JUN2023   Muat Turun
  2 BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR-BUTIR ELAUN / POTONGAN PAYEE GROUP_BORANG SG13 Muat Turun  
  3 BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR-BUTIR PUSAT PEMBAYARAN_BORANG SG10 Muat Turun  
  4 BORANG PERUBAHAN GAJI_Kew.320-Pind.1/2019 Muat Turun  
  5 LAMPIRAN A7 BORANG PERGERAKAN DOKUMEN SAP HCM_kemaskini 25082022 Muat Turun    Muat Turun
  6 BORANG PERMOHONAN KELULUSAN BAYARAN GAJI SECARA ARAHAN PEMBAYARAN_kemaskini 092023 Muat Turun    Muat Turun
  7 BORANG PERMOHONAN TAHAN GAJI DAN BAYARAN KHAS Muat Turun    Muat Turun
 • Borang (Kegunaan Pejabat Perakaunan Negeri Melaka)
  BilPerkaraExcel/WordPDF
  1 Borang Muat Naik Bahan Ke Portal Muat Turun